Tietosuojaseloste

LYHYESTI TIETOSUOJASELOSTEESTA

PianKera sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä mahdollisimman selkokielisesti.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Yrityksessämme käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

PianKera (y-tunnus: 2249445-1)
Koskenkyläntie 829
07600 Myrskylä
webshop@piankera.fi

MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KERÄTÄ?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot 
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 • Maksutiedot ja muut laskutustiedot 
 • Asiakkaan suostumuksella osoitetieto, jota käytetään toimitusajan ja kustannusten arviointiin 
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla päätellyt tiedot 
 • Ostoshistoria, mm. tilatut ja katsellut tuotteet ja niiden hintatiedot 
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite 
 • Tuotearvostelut 
 • Verkkokaupan- ja sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetietoja 
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

MIHIN HENKILÖTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään: 

 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen 
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin 
 • Liiketoiminnan kehittämiseen ja siihen liittyvään palvelun kehittämiseen 
 • Asiakaskokemuksen kehittämiseen 
 • Analytiikkaan ja tilastointiin 
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin toteuttamiseen 
 • Väärinkäytösten ehkäisyyn 
 • Maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään 
 • Paremman asiakaspalvelun toteuttamiseen
 • Tietoja käsitellään asiakkaan ja PianKeran väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain PianKeran palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin myönnetään vain henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja vain niihin tietoihin jotka ovat tietojen käsittelyn kannalta välttämättömiä. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään PianKeran käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida PianKeran järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpidettä ei voi peruuttaa, emmekä siten voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden takaamiseksi.

MILLAISIA OIKEUKSIA MINULLA ON?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, eli oikeus saada meiltä tietoa mitä henkilötietoja meillä sinusta on
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, webshop@piankera.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on myös oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Voit pyytää PianKeran järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: webshop@piankera.fi

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille 
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle (Paytrail)

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin esimerkiksi olemalla antamatta sähköpostimarkkinointilupaa uutiskirjeelle tai poistamalla evästeiden käytön selaimestaan.

KÄYTETÄÄNKÖ NÄILLÄ SIVUILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

PianKera saattaa käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.

Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-26kk, ellei niitä erikseen poisteta verkkoselaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota parempia, asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja sekä muita sisältöjä. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-26kk. Evästeelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria sivustollamme, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-26kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. 

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluidemme jatkokehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sekä uutiskirjeen tilaajille ehtojen päivityksen yhteydessä.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla asiakaspalveluumme, josta pyyntösi ohjataan oikeille vastuuhenkilöille: webshop@piankera.fi

Tietosuojaseloste päivitetty 28.2.2024